၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်သည်။

ပင်မ

ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း

မန္တလေးမြို့

ပင်မကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှ 2019-2020 ပညာသင်နှစ် အောင်စာရင်းများကို အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။