သူငယ်တန်းအကြိုများအတွက် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ

  • အသက်၃နှစ်နှင့်၆လပြည့်ပြီးဖြစ်ရမည်။
  • မွေးစာရင်း(မူရင်းနှင့်မိတ္တူ ၁)
  • အိမ်ထောင်စုဇယား(မူရင်းနှင့်မိတ္တူ ၁)
  • မိဘမှတ်ပုံတင်ကဒ်(မူရင်းနှင့်မိတ္တူ ၁)
  • အချက်အလက်များပြည့်စုံစွာဖြည့်ထားပြီး လက်မှတ်ထိုးထားသော ကျောင်းလျှောက်လွှာ
  • အချက်အလက်များပြည့်စုံစွာဖြည့်ထားပြီး လက်မှတ်ထိုးထားသော ကျောင်းစည်းကမ်းချက်ပုံစံ
  • ပတ်စ်ပို့အရွယ်ဓာတ်ပုံ(၁၂)ပုံ

PINMA ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း

မန္တလေးမြို့


နေ့တက်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဝင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းA
A
B
B
C
C
ဇီဝဗေဒ
ဇီဝဗေဒ
ဘောဂဗေဒ
ဘောဂဗေဒ
Powered by NEX-Forms