ဦးကောင်းခန့်

ဒေါ်သန်းသန်းနု

ဒေါ်မီမီကျော်

ဒေါ်ဝင်းမြင့်

ဦးသန့်ဇော်

ဦးဝင်းနိုင်ဦး

B.Sc(Physics), Dip in ELT

ဦးဟိန်းထက်စိုး

B.A (Hons:) Myan

ဦးဝေဇော်ထက်

M.B.B.S

ဦးမျိုးထွန်းအောင်

M.A(Eng)

ဒေါက်တာဝေဟန်ထွန်း

M.B.B.S

ဒေါက်တာသီဟဗိုလ်

ဒေါ်ဇင်နွယ်မျိုး