၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်သည်။

ပင်မ

ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း

မန္တလေးမြို့

117123120_658800204721134_9051108136954385348_n

ဦးသန့်ဇော်

ဦးဝင်းနိုင်ဦး

B.Sc(Physics), Dip in ELT

ဦးဟိန်းထက်စိုး

B.A (Hons:) Myan

ဦးဝေဇော်ထက်

M.B.B.S
124166996_784489165727781_77750686337480744_n

ဒေါက်တာဝေဟန်ထွန်း

M.B.B.S
124001270_695534961360662_3791520894780207859_n

ဒေါက်တာသီဟဗိုလ်

ဒေါ်ဇင်နွယ်မျိုး

124112548_787795538434760_3657184806852671664_n

ဦးအောင်ချိုလွင်

ဦးရဲဝင်းထွန်း

B.Sc(Hons), MSc, MRes(Chem:)
49144869_2289573134654023_5046431258192642048_n

ဦးအောင်ကျော်သူ