၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်သည်။

ပင်မ

ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း

မန္တလေးမြို့

ဒေါ်မီမီကျော်

ဦးဟိန်းထက်စိုး

B.A (Hons:) Myan
117237495_2741614016070483_7794533362647492973_n

ဦးတင်ဝင်း

117841361_956913061441891_1100394417993869862_n

ဒေါ်မြင့်မြင့်သိန်း