၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်သည်။

ပင်မ

ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း

မန္တလေးမြို့

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

မိဘ အုပ်ထိန်းသူများသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း