၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်သည်။

ပင်မ

ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း

မန္တလေးမြို့

Oct 2020
31 Sat
စတင်ချိန် - 11:36 am
စတင်ချိန် - 11:36 am

ဆက်ကပ်လှူတန်း ကထိန်သင်္ကန်း၊ ၀ပ်တွားကော်ရော် နိဗ္ဗာန်ရည်မျှော်။