၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်သည်။

ပင်မ

ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း

မန္တလေးမြို့

Jun 2020
19 Fri
စတင်ချိန် - 11:25 am
စတင်ချိန် - 11:25 am

(၂၇) ကြိမ်မြောက်ဆုနှင်းသဘင်ပွဲ အတန်းပေါင်းစုံနှင့် ပြိုင်ပွဲပေါင်းစုံ