၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်သည်။

ပင်မ

ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း

မန္တလေးမြို့

အလယ်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ အလိုရှိသည်

ပင်မအထက်တန်းကျောင်းတွင် စာသင်ကြားပေးရန်အတွက် အထက်တန်းပြ ဇီဝဗေဒ ဆရာ တစ်ဦးအလိုရှိပါသည်။

Expire Date: 2020-08-31

Job Application Form