၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်သည်။

ပင်မ

ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း

မန္တလေးမြို့

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်၀င်တန်း အောင်မြင်မှုများ

0
စုစုပေါင်းဖြေဆိုသူ
0
စုစုပေါင်းဂုဏ်ထူးရရှိသူ
0
စုစုပေါင်းအောင်မြင်သူ
0 %
အောင်ချက်ရာနှုန်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် တွင်ဂုဏ်ထူးရရှိသူများအရေအတွက်

၆ ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်

0
ဦး

၅ ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်

0
ဦး

၄ ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်

0
ဦး

၃ ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်

0
ဦး

၂ ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်

0
ဦး

၁ ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်

0
ဦး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် တွင်ဘာသာရပ်အလိုက် ဂုဏ်ထူးရရှိသူများ

မြန်မာစာ ဂုဏ်ထူးရှင်

0
ဦး

အင်္ဂလိပ်စာ ဂုဏ်ထူးရှင်

0
ဦး

သင်္ချာ ဂုဏ်ထူးရှင်

0
ဦး

ဓါတုဗေဒ ဂုဏ်ထူးရှင်

0
ဦး

ရူပဗေဒ ဂုဏ်ထူးရှင်

0
ဦး

ဇီ၀ဗေဒ ဂုဏ်ထူးရှင်

0
ဦး

ဘောဂဗေဒ ဂုဏ်ထူးရှင်

0
ဦး